Moneta | Aplikacion punësimi
Pozita për të cilën aplikoni: *

Patent shofer - Kategoria B?  Po Jo
___________________________________________________________________________

Shkolla e mesme:

Universiteti:

Magjistratura:

Trajnime tjera:

___________________________________________________________________________

Gjuhët e huaja:

Angleze:

Sërbo-Kroate:

Maqedone:(vlerësimi bëhet me matjen 1-aspak, 2-dobët, 3-mirë, 4-shumë mirë, 5-shkëlqyeshëm)

___________________________________________________________________________

Historiati i punësimit:

A mund ta kontaktojmë?  Po Jo Nëse jo, Pse?

_________________________________________________

A mund ta kontaktojmë?  Po Jo Nëse jo, Pse?

Përveç historisë së punës cekni shkathtësitë tjera dhe kualifikimet që duhet ti marrim parasysh?

Bashkëngjitni informacione shtesë nëse paraqitet nevoja.

Jam i/e vetëdijshëm/vetëdijshme dhe pranoj se të gjitha faktet e paraqitura në këtë aplikacion janë të vërteta. Jam i/e vetëdijshëm/vetëdijshme se falsifikimi i të dhënave të mia mund të rezultojë me refuzimin e aplikacionit tim dhe/apo ndërprerjen e kontratës së punës.

Bashkëngjitni dokumentet e kërkuara:


(max file size 3 MB per file)