Bëhu Agjent i MoneyGram

Ofroni shërbim shtesë klientëve tuaj. Bëhuni pjesë e rrjetit prej më shumë se 350,000 agjentësh në më se 200 shtete. Fitoni më shumë duke përdorur infrastrukturën tuaj ekzistuese.

Mundësi përRritje të qarkullimit dhe të ardhurave
  • Tërhiqni grup të ri të klientëve
  • Ofroni një shërbim që plotëson shërbimin ekzistues
  • Shtoni të ardhurave tuaja përqindjen e MoneyGram
Rrjet Global dhe Brend
  • Bashkohuni me një kompani globale liderë të remitencave
  • Lidhuni me 350,000 lokacione të agjentëve
  • Lidhje me 200 shtete dhe territore
Përkrahje të vazhdueshme
  • Trajnim, materiale për piken e shitjes dhe softuer
Rregullatori i pajtueshmërisë
  • Fokus të fortë në parandalimin e shpëlarjes së parave dhe mashtrimit
  • Mbështetje me raportim dhe obligime të mbajtjes së shënimeve
  • Sigurim i cilësisë për klientë në çdo kohë

Bëhu Agjent

[easy_contact_forms fid=3]