PROGRAMI PËR ZBULIMIN E TALENTËVE

 

Programi për zbulimin e talentëve ka ardhur si rrjedhojë e identifikimit të nevojës për të zhvilluar tutje kapacitetet njerëzore dhe për të ri-strukturuar proceset rekrutuese në Moneta MoneyGram.  Një pjesë e konsiderueshme e stafit të cilët kanë filluar rrugëtimin e tyre, kanë nisur si praktikantë [talentë] dhe sot vazhdojnë të jenë pjesë e kompanisë. Vlerësojmë se rreth 40% e stafit tonë janë angazhuar fillimisht si talentë dhe më pas janë bërë pjesë e ekipës profesionale. Poashtu, duke observuar procesin e kalimit të talentëve në punëtorë, kemi vërejtur se shpejtësia e ambientimit në departamente, përshtatja me përgjegjësitë e reja dhe komunikimi interpersonal kolegial është më i  lehtë kur ndodh ky lloj tranzicioni.

Trajnime Profesionale

Zhvillim i trajnimeve me fokus në lidership, menaxhment dhe komunikim profesional.

Diskutime Interaktive

Përmes shfaqjes së TED Talks do të përditësohemi me më të rejat nga bota e biznesit, teknologjisë dhe zhvillimeve socio-globale.

Aktivitete Sociale & Kulturore

Pjesëmarrje në aktivitete me karakter social e kulturor si: vajtje në ekspozita, shfaqje teatrale dhe koncerte.

Workshop

Workshop me fokus në punën ekipore, mendimin kritik & kreativ.

WordPress Theme built by Shufflehound. © 2019 Moneta Talent Acquisition