PROGRAMI PËR ZBULIMIN E TALENTËVE

 

Programi për zbulimin e talentëve ka ardhur si rrjedhojë e identifikimit të nevojës për të zhvilluar tutje kapacitetet njerëzore dhe për të ri-strukturuar proceset rekrutuese në Moneta MoneyGram.  Një pjesë e konsiderueshme e stafit të cilët kanë filluar rrugëtimin e tyre, kanë nisur si praktikantë [talentë] dhe sot vazhdojnë të jenë pjesë e kompanisë. Poashtu, duke observuar procesin e kalimit të talentëve në punëtorë, kemi vërejtur se shpejtësia e ambientimit në departamente, përshtatja me përgjegjësitë e reja dhe komunikimi interpersonal kolegial është më i  lehtë kur ndodh ky lloj tranzicioni.

Trajnime

Zhvillimi i trajnimeve me fokus në lidership, menaxhment dhe komunikim profesional.

Diskutime Interaktive

Përmes diskutimeve të ndryshme do të përditësohemi me më të rejat nga bota e biznesit, teknologjisë dhe zhvillimeve socio-globale.

Aktivitete Sociale & Kulturore

Pjesëmarrje në aktivitete me karakter social e kulturor.

Workshop

Workshop me fokus në punën ekipore, mendimin kritik & kreativ.

WordPress Theme built by Shufflehound. © 2019 Moneta Talent Acquisition