Moneta ofron programin që do t’ju lejojë të provoni role të ndryshme, të fitoni një gamë të gjerë të përvojës dhe të hulumtoni mundësi të shumta brenda fushës suaj të studimeve.

Ju do të ndërtoni njohuri gjithëpërfshirëse të produkteve dhe shërbimeve të Moneta MoneyGram, do të mësoni për kulturën dhe strukturën tonë organizative, do të zhvilloni aftësitë tuaja teknike, aftësitë e komunikimit dhe do të krijoni rrjetin tuaj të kontakteve profesionale.

 

KONKURSI PËR APLIKANT ËSHTË I HAPUR

 

PROCESI I REKRUTIMIT

Procesi i rekrutimit është i thjeshtë dhe i dizajnuar për të identifikuar talentët në tregun Kosovar dhe më gjerë.

KRITERET PËR KUALIFIKIM

 • Të jeni në përfundim të studimeve
 • Shkathtësi të larta në përdorimin e MS Office – njohja e programeve tjera kompjuterike është avantazh
 • Shkathtësi komunikimi në gjuhën shqipe dhe angleze [njohja e gjuhës angleze – e domosdoshme]
 • Vëmendje të lartë në detaje dhe aftësi të shkëlqyera analitike

INFORMATA MBI PROGRAMIN

 • 4 muaj praktikë me kompensim financiar
 • Mundësi reale punësimi pas përfundimit
 • Familjarizim me strukturën tonë organizative
 • Trajnime profesionale të ofruara nga kompania
 • Aktivitete sociale & kulturore
 • Diskutime interaktive
 • 1 x ditë shujtë ushqimore në kompani
 • Qasje në biblotekën tonë [mbi 5 mijë libra]*Programi mbahet në zyret qendrore të Moneta MoneyGram në Prishtinë

Kandidatët do të përzgjidhen në bazë të kualifikimit, përvojës, aftësive dhe njohurive relevante.

WordPress Theme built by Shufflehound. © 2019 Moneta Talent Acquisition