SI TË DËRGONI PARA

1 Hapi 1
Kalkulo provizionin e dërgesës. Zgjedhni njërin nga lokacionet e Moneta-MoneyGram.
2 Hapi 2
Dokumente të nevojshme për identifikim personal: letërnjoftim, pasaportë, patent shofer.
3 Hapi 3
Punonjësi i pikës shpërndarëse të MoneyGram-it do ti regjistron shënimet në sistemin kompjuterik dhe juve ju mbetet vetëm ta nënshkruani formularin.
4 Hapi 4
Bashkë me të fitoni numrin e referencës.
5 Hapi 5
Kontaktoni personin që i dërgoni paratë dhe ja tregoni numrin e referencës, për vetëm 10 minuta paratë do të dorëzohen te pranuesi.

 

 

Për të dërguar para online kliko këtu.

Personalizoni transferin tuaj: Gjatë realizimit të dërgesës mund të shënoni mesazh deri në 10 fjalë.

*E rëndësishme: Emri i pranuesit duhet të shënohet saktësisht sikurse është në dokumentin e tij/saj të identifikimit. Nëse nuk janë të njëjtë saktësisht atëherë realizimi i transferit mund të mos realizohet ose të vonohet.