PAGESAT PA PROVIZION

1_logo

  KEDS  – Pagesa e rrymës elektrike
300x94_kujtesa KUJTESA  – Pagesat për internet dhe TV

2_logo

 TELEKOMI I KOSOVËS  – Pagesat e Telekomit të Kosovës

3_logo

 KUR PRISHTINA  – Pagesat për ujë
RADONIQI KRU RADONIQI - Pagesat për ujë

  1

HIDROMORAVA GJILAN - Pagesat për ujë

PAGESAT TJERA

4_logo

MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS MINISTRIA E ARSIMIT MINISTRIA E TREGTISË

 –  Pagesat për regjistrimin e automjeteve-  Pagesat për patent shofer-  Pagesat për biznese-  Pagesa për pasaportë, letërnjoftim etj

5_logo

UNIVERSITETET PUBLIKE - Pagesa për semester- Pagesa për konvikt- Pagesa për mensë

6_logo

POLICIA E KOSOVËS - Pagesa për gjoba në trafik

7_logo

KËSHILLI GJYQËSOR I KOSOVËS - Të gjitha llojet e pagesave gjyqësore

8_logo

ADMINISTRATA TATIMORE E KOSOVËS - Pagesa për tatime- Pagesa për kontribute
sigurimet_300x122 KOMPANITË E SIGURIMEVE - Pagesat për sigurime
Komunat_logo Pagesat Komunale  – Tatimi në pronë, taksa rrugore, pagesa për shëndetësi, pagesa për arsim etj