MENAXHMENTI

Alban Bacaj

Drejtor menaxhues

Nikola Vukmirovic

Udhëheqës i departamentit të biznesit dhe marketingut

Anita Marleku Lumezi

Udhëheqëse e departamentit të operacioneve dhe administratës

Egzona Ferati

Udhëheqëse e departamentit të financave

Fikret Ibrahimi

Udhëheqës i departamentit të auditimit të brendshëm