Bëhu Agjent i MoneyGram

Ofroni shërbim shtesë klientëve tuaj.

Bëhuni pjesë e rrjetit prej më shumë se 350,000 agjentësh në më se 200 shtete.

Fitoni më shumë duke përdorur infrastrukturën tuaj ekzistuese.

Mundësi për rritje të qarkullimit dhe të ardhurave

Tërhiqni grup të ri të klientëve

Ofroni një shërbim që plotëson shërbimin ekzistues

Shtoni të ardhurave tuaja përqindjen e MoneyGram

Rrjet global dhe brend

Bashkohuni me një kompani lidere që plotëson shërbimin ekzistues

Lidhuni me 350.000 lokacione të agjentëve

Lidhje me 200 shtete dhe territore

Përkrahje të vazhdueshme

Trajnim, materiale, për piken e shitjes dhe soufter

Teknologji e kombinuar me qendër të thirrjes

Mbështetje me marketing të vazhdueshëm për rritjen e shitjes

Rregullatori i pajtueshmërisë

Fokus të forte në parandalimin e shpërlarjës së parave dhe mashtrimit

Mbështetje me raportim dhe obligime të mbajtës së shënimeve

Sigurim i cilësisë për klient në çdo kohë