Sherbimi i pagesave

Që nga viti 2013 Moneta ofron shërbimin e pagesave për klientët dhe bizneset në të gjithë Kosovën.

Përmes rrjetit të agjentëve të Monetës mund të realizohen të gjitha llojet e pagesave siç janë: pagesat e rrymës elektrike, ujit, pagesat për shërbimet komunale, për universitet, pagesat e ndryshme të ministrive, sigurime, gjobat e trafikut, pagesat e internetit, telekomit, administratës tatimore e shumë të tjera.