SI TË DËRGONI PARA

Hapi 1

Zgjedhni njërin nga lokacionet e Moneta-MoneyGram.

Hapi 2

Dokumente të nevojshme për identifikim personal: letërnjoftim, pasaportë, patent shofer.

Hapi 3

Punonjësi i pikës shpërndarëse të MoneyGram-it do ti regjistron shënimet në sistemin kompjuterik dhe juve ju mbetet vetëm ta nënshkruani formularin.

Hapi 4

Bashkë me të fitoni numrin e referencës.

Hapi 5

Kontaktoni personin që i dërgoni paratë dhe ja tregoni numrin e referencës, për vetëm 10 minuta paratë do të dorëzohen te pranuesi.

E rëndësishme

Emri i pranuesit duhet të shënohet saktësisht sikurse është në dokumentin e tij/saj të identifikimit. Nëse nuk janë të njëjtë saktësisht atëherë realizimi i transferit mund të mos realizohet ose të vonohet.

Personalizoni transferin tuaj

Gjatë realizimit të dërgesës mund të shënoni mesazh deri në 10 fjalë.