SI TË PRANONI PARA

Hapi 1

Pyetni personin që ju dërgon para për numrin e referencës.

Hapi 2

Vizitoni njërën nga lokacionet Moneta – MoneyGram dhe dorëzoni dokumentet e nevojshme identifikuese (letërnjoftim, pasaportë, leje të vozitjes) dhe numrin e referencës ku do të realizohet transaksioni.

Hapi 3

Punonjësi i pikës shpërndarëse të MoneyGram-it do ti regjistron shënimet në sistemin kompjuterik dhe juve ju mbetet vetëm ta nënshkruani formularin.

E rëndësishme

Emri juaj në formën e transferit duhet të jetë i njejtë sikurse në dokumentin tuaj të identifikimit. Në të kundërtën mund të keni vonesa apo edhe mosrealizim të transferit. Dokumenti identifikues duhet të jetë valid dhe data e skadimit duhet të jetë më e vonshme se data kur bëhet tërheqja e mjeteve.